QUY ĐỊNH SỬA CHỮA NHÀ CHUNG CƯ

Quy Định Sửa Chữa Nhà Chung Cư 

Chung cư về cơ bản, quyền sở hữu sẽ có phần riêng và phần chung. Vì vậy việc sửa chữa căn hộ chung cư sẽ phải tuân thủ các quy định pháp luật như:

 • Hoạt động sửa chữa nhỏ.
 • Hoạt động sửa chữa định kỳ.
 • Hoạt động sửa chữa lớn phần xây dựng nhà chung cư.
 • Giới hạn, điều kiện sửa chữa chung cư.

  Về giới hạn việc sửa chữa nhà chung cư:

 • Cấm chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật.
 • Cấm lấn chiếm không gian và các phần thuộc về quyền sở hữu chung hay của những chủ sở hữu khác dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hay thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng ở nhà chung cư.
 • Công trình sửa chữa nhà chung cư ở phía bên trong không được thay đổi kết cấu chịu lực. Đồng thời không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến môi trường và an toàn công trình.
 • Đối với công trình sửa chữa làm thay đổi đi thiết kế cấu trúc mặt ngoài không được tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc.
 • Những điều kiện sửa chữa căn hộ chung cư

  Vấn đề liên quan đến sửa chữa căn hộ chung cư cũ, cải tạo lại căn hộ theo nhu cầu của chủ sở hữu cần phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ nhà cần phải tuân thủ cả những quy định có trong: Bản nội quy quản lý và sử dụng nhà chung cư do chính chủ đầu tư ban hành.

  Nếu gia chủ quyết định sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư thì cần chú ý đến những thông báo, cho phép từ phái chủ đầu tư hay chủ sở hữu liền kề.

  Vì vậy, gia chủ nếu muốn sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư thì cần hoàn tất những thủ tục sau:

 • Tiến hành xin giấy phép xây dựng sửa chữa cải tạo chung cư trong trường hợp nhà chung cư không được miễn giấy phép.
 • Thông báo sửa chữa, cải tạo căn hộ chung cư đến chủ đầu tư.
 • Xin giấy phép sửa chữa chung cư của chủ đầu tư hoặc hội nghị nhà chung cư để hoàn tất thủ tục.
Hotline: 0982453883
suanhathudo.com
báo giá Zalo